Links for Nøddeknækkere og andre spillemænd:

Nodesamlinger
Folkets Hus Spillefolks Nodesamling
17 melodier fra Nodebog for Søren Christiansen (1845-1933), Strøby 1865
Noder fra Scandinavian Dancers of Vancouver
Svenske noder og skandinavisk folkemusik (FolkWiki)
Festivaller, spillemandsstævner og "åbne huse"
(Tirsdags-)Spillemandsdansen i Holte og festerne på Lindegården
Københavns Folkemusikhus
Det Åbne Hus i Lyngby 
Folkets Hus
Kulturkalendre  
KultuNaut (Danmarks største kulturkalender)
Folkedansens Kalender
Organisationer, foreninger og museer
Birkeris
Danske Folkedansere og Spillemandskredsen (udgiver "Hjemstavnsliv")
DGI - dans og musik
Folkemusikkens Fælles Sekretariat ( udgiver "Folk & Musik")
Folkets Hus (hvis 'Spillefolk' har links til bl.a. 'Tips & Tricks')
Foreningen bag Furlejren Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland (udgiver "Nordjysk Folkekultur")
Folkemusikgruppen Furefolk fra Farum
Harmonika Museet (i Brovst)
Harmonikamuseet - Fyn
Kim Christensen's Musikinstrument Museum
Mandagsorkestret
Nødebo Kro
Rebild Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseum
Rundtur på Musikhistorisk Museum i København
Diverse
Danse beskrivelser af musik og video med henblik på uddannelse! (Svensk link).
John Bæks web-side med artikler om folkemusik (bl.a. Fanø-musik)
"Luffe" Herluf Skjerning Larsen. Tidligere "Nøddeknækker". I dag -aktiv multikunstner- på Bornholm.
Artikelserie Dansens og musikkens rødder