Links for Nøddeknækkere og andre spillemænd:

Nodesamlinger
73 af Dansk Folkemindesamlings (mere end 1000) nodebøger
Folkets Hus Spillefolks Nodesamling
Noder fra Tingluti Aftenskole
17 melodier fra Nodebog for Søren Christiansen (1845-1933), Strøby 1865
Noder fra Scandinavian Dancers of Vancouver
Svenske noder og visetekster
Svenske noder og skandinavisk folkemusik (FolkWiki)
Festivaller, spillemandsstævner og "åbne huse"
En oversigt over bl.a. festivaller ("Danish Folk Music")
Aldershvilestævnet, den første søndag i juni.
(Tirsdags-)Spillemandsdansen i Holte og festerne på Lindegården
Københavns Folkemusikhus
Nørrebro spillletræf 13 marts 2009
Det Åbne Hus i Lyngby 
Folkets Hus
Kulturkalendre  
KultuNaut (Danmarks største kulturkalender)
Folkedansens Kalender
Organisationer, foreninger og museer
Birkeris
Center for Folkekultur, Skælskør (med artikler af bl.a. Anja P. Mikkelsen)
Danske Folkedansere og Spillemandskredsen (udgiver "Hjemstavnsliv")
DGI - dans og musik
Djurs Harmonika Museum
Folkemusikkens Fælles Sekretariat ( udgiver "Folk & Musik")
Folkets Hus (hvis 'Spillefolk' har links til bl.a. 'Tips & Tricks')
Foreningen bag Furlejren Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland (udgiver "Nordjysk Folkekultur")
Folkemusikgruppen Furefolk fra Farum
Harmonika Museet (i Brovst)
Harmonikamuseet - Fyn
Hillerød og Omegns Folkedansere's hjemmeside
Jambalaya Cajuns
Kim Christensen's Musikinstrument Museum
Mandagsorkestret
Nødebo Kro
Rebild Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseum
Roskilde Spillemandslaug
Rundtur på Musikhistorisk Museum i København
Diverse
Danse beskrivelser af musik og video med henblik på uddannelse! (Svensk link).
Video-optagelser af nordeuropæisk folkemusik
Lyd-optagelser med nogle af de gamle spillemænd
John Bæk: Dansk Spillemandsmusik 1660 - 1999 (revideret udgave af hans speciale)
John Bæks web-side med artikler om folkemusik (bl.a. Fanø-musik)
Artikler om den traditionelle musik i Danmark
Artikler skrevet af medlemmer af Spillemandslauget Østjyderne
Lilbæk-familiens links vedr. folkedans
Om dansens indflydelse på udvortes dannelse, og dens gode og skadelige følger!
"Luffe" Herluf Skjerning Larsen. Tidligere "Nøddeknækker". I dag -aktiv multikunstner- på Bornholm.

Artikelserie Dansens og musikkens rødder